آموزش اسکیت

تعداد جلسات آموزشی در آکادمی سایمان به چه صورت می باشد؟!

امروزه رشته ورزشی اسکیت نیز به عنوان یکی از ورزش‌های پرطرفدار دردنیا شناخته می‌شود. در واقع  هرنوع فعالیت ورزشی که بر روی سطوحی از یخ و یا سطح صاف توسط کفش اسکیت انجام می‌شود را نوعی ورزش اسکیت می‌نامند. اسکیت سواری بازی و ورزشی مهیج و لذت بخش است که با اندکی تمرین و یادگیری […]